Polityka Prywatności

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, że

-Administratorem danych jest Ośrodek Kształcenia Kierowców Motokursy Beata Moniewska, z siedzibą w Legionowie 05-119, przy ul. gen. Bolesława Roi 14A lok.16. -Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@motokursy.pl, formularz, telefonicznie pod numerem +48 501 257 387 
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

-Dane osobowe będą wykorzystywane przez OSK w celu podejmowania wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji szkolenia, w tym również w celach kontaktowych.

-Administrator danych przewiduje udostępnienie danych osobom i podmiotom, przy pomocy których szkolenie będzie realizowane. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia a po jego zakończeniu - będą przechowywane dla celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

-Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym 
do kontroli przestrzegania prawa.

-Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Polityka dotycząca plików cookies

1. Strona internetowe korzysta z plików cookies w celu optymalizacji jej działania i analizy oglądalności.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (w przeglądarce). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies nie zapisują i nie przechowują żadnych prywatnych danych użytkownika.
4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony - firma Ośrodek Kształcenia Kierowców Motokursy Beata Moniewska, ul. gen. Bolesława Roi 14A lok. 16, 05-119 Legionowo.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej funkcjonalności.
6. Strona internetowa zapisuje "stałe" pliki cookie (persistent cookies). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
8. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie - możesz to wyłączyć korzystając z opcji przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub na stronie internetowej producenta oprogramowania (przeglądarki).